top of page

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

4d12e999-9607-4387-9867-4b86e7a2d644.jpg

INFORMACJE PARAFIALNE

Niedziela Zesłania Ducha Świętego.

19 maja 2024 roku

 

 

 

           1. Dzisiaj o 10:30 grupa dzieci klas III przystąpi do I Komunii św.

 

2. Wprzyszłą niedzielę na mszy o godz. 10:30 dzieci klas IV przeżywać będą rocznicę swojej komunii św. W związku z tym w piątek o godz. 15:00 spowiedź oraz próba. Także w piątek po mszy wieczornej spotkanie kandydatów do bierzmowania.

 

     3.Komunikat o badaniach:

 

     4. Zachęcamy do lektury tygodników katolickich.

 

     5. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

         Przemysław Kot , stanu wolnego zamieszkały w parafii tut. oraz Paula Robak stanu   

         wolnego zamieszkała w parafii Wolbórz, zapowiedź druga.

         Łukasz Bobrowski, stanu wolnego zamieszkały w parafii tut. oraz Sandra Bojanowska

         stanu wolnego zamieszkała w parafii tut. zapowiedź pierwsza.

         Mateusz Nowak, stanu wolnego zamieszkały w parafii tut. oraz Paulina Kotlicka, stanu 

         Wolnego zamieszkała w parafii Tuszyn, zapowiedź pierwsza.

DZIEJE SIĘ W CZARNOCINIE
Dziękujemy za ofiary na konto parafialne

04 8985 0004 0080 0894 6410 0002

POLECAMY TAKŻE:
logo-al-752x500.jpg
KEP.png
bottom of page