top of page

 

RYS HISTORYCZNY


Parafia została erygowana 23 kwietnia 1289 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę.

Pierwszy drewniany kościół wystawiony w 1289 roku przetrwał do pożaru w 1712 roku.

Kolejny, też drewniany, powstał w latach 1713–1715, ale nieodnawiany szybko podupadł i spłonął, a nabożeństwa przez wiele lat odprawiano w prowizorycznej kaplicy urządzonej w dzwonnicy. 
Obecna murowana świątynia została wybudowana w latach 1879 –1891 i konsekrowana 5 maja 1891 roku przez biskupa Aleksandra Kazimierza Bereśniewicza.

Kościół przy ulicy Głównej 144 rozbudowano w 1905 roku. Jest to budowla w stylu eklektycznym, jednonawowa, na planie prostokąta, z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z przybudówkami i kwadratowa wieżą w fasadzie głównej. 
W ołtarzu głównym znajduje się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XIX wieku, zasłaniany obrazem św. Rocha.

Drugą kondygnację stanowi obraz Przemienienia Pańskiego.

Na bramach ustawione są rzeźby św. Piotra i św. Pawła.

Prawy ołtarz boczny pochodzi z XVIII wieku i poświęcony jest Matce Bożej Nieustającej Pomocy. U góry znajduje się obraz św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem.

Lewy ołtarz boczny, zbudowany w XIX wieku, przedstawia św. Franciszka z Ukrzyżowanym Chrystusem. W jego zwieńczeniu znajduje się obraz św. Barbary.

Ambona z polichromią i złoceniami oraz klasycystyczna chrzcielnica pochodzą z XVIII wieku.

Warto zwrócić uwagę na barokowy krucyfiks i eklektyczną rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego z 1883 roku. 
Jako wotum na 1000 – lecie Chrztu Polski zostały ufundowane witraże.

W kościele znajduje się wiele tablic pamiątkowych i epitafijnych. 
Na terenie parafii mieści się kaplica pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej w Woli Kutowej.

DUSZPASTERZE POSŁUGUJĄCY W PARAFII:

Proboszczowie od 1914 roku:

 • ks. Franciszek Wtorkiewicz 1914-1922,

 • ks. Bolesław Żukowski 1922-1925,

 • ks. Feliks Kąkolewski 1925-1928,

 • ks. Feliks Wójcik 1930-1953,

 • ks. Feliks Cieszkowski 1953-1958,

 • ks. Jan Wróblewski 1958-1960,

 • ks. Jan Ostrowski 1960-1965,

 • ks. Jan Umiński 1965-1965,

 • ks. Jan Głowacki 1967-1987,

 • ks. Kazimierz Kowalski 1987-2005,

 • ks. Jerzy Pacholski 2005-2011,

 • ks. Bogdan Jeleń 2011-

 

Wikariusze od 1987 roku:

 • ks. Ryszard Szymacha 1987-1989,

 • ks. Władysław Pietrzyk 1990-1993,

 • ks. Grzegorz Adamek 1993-1994,

 • ks. Waldemar Gliński 1994-1995,

 • ks. Piotr Bratek 1995-1998,

 • ks. Filip Durlak1998-1999,

 • ks. Jacek Kucharski 1999-2007,

 • ks. Rafał Sobusiak 2007-2008,

 • ks. Jacek Wojciechowski 2008-2009,

 • ks. Mariusz Skiba 2009-2014,

 • ks. Krzysztof Górski Junior 2014-2015,

 • ks. Patryk Madejczyk 2015-2017,

 • ks. Łukasz Glapiński 2017-2020,

 • ks. Robert Zientera 2020-2021,

 • ks. Sylwester Markowiak 2022-2024

 • ks. Kazimierz Sobański 2024-

Księża pochodzący z parafii:

 • ks. Juliusz Fortak, wyśw. 1953,

 • ks. Jarosław Wojtal, wyśw. 1988,

 • ks. Waldemar Bartocha, wyśw. 2003,

DUSZPASTERZE OBECNIE POSŁUGUJĄCY W PARAFII:

Ks. kan. Bogdan Jeleń

Ks. Kazimierz Sobański

bottom of page